ชป.แจงกรณีการระบายน้ำแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง จ.สุโขทัย

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่า ในพื้นที่ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ไม่ได้รับน้ำจากทุ่งทะเลหลวง นั้น

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงในกรณีดังกล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แก้มลิงทุ่งทะเลหลวง ได้ทำการระบายน้ำออกจากแก้มลิงทุ่งทะเลหลวงในขณะที่มีน้ำเก็บกักอยู่ 25 ล้าน ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ำจากแม่น้ำยมในช่วงน้ำหลากเข้ามาหน่วงไว้ในแก้มลิง เป็นการช่วยลดระดับน้ำในแม่น้ำยมที่จะไหลผ่านบริเวณอำเภอเมืองสุโขทัย

ทั้งนี้ พื้นที่ชลประทานทุ่งทะเลหลวง นั้น มีอยู่ประมาณ 13,782 ไร่ อยู่ในเขตตำบลบ้านกล้วย ประมาณ  12,300 ไร่ ส่วนที่เหลือจะอยู่ในเขตตำบลปากแคว ปัจจุบันปริมาณน้ำในทุ่งทะเลหลวงที่มีอยู่ประมาณ 25 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำสามารถไหลออกไปได้ตามคลองประมาณ 700 เมตร ซึ่งมีลักษณะพื้นที่ของคลองจะลาดเทจากทิศตะวันตกไหลลงสู่ทุ่งทะเลหลวง การใช้น้ำในภาวะปกติของกลุ่มผู้ใช้น้ำ จะใช้เครื่องสูบน้ำสูบทดน้ำขึ้นไปใช้ เนื่องจากเป็นที่สูง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี้ จะได้รับน้ำในปริมาณที่เพียงพอในกรณีที่มีฝนตกบริเวณเขาหลวงและมีน้ำไหลหลากลงสู่คลองแม่รำพัน ผ่านพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำยมตามลำดับ โดยปกติจะมีการประชุมชี้แจงร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นประจำก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูกในแต่ละช่วง อย่างไรก็ตาม โครงการชลประทานสุโขทัย ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับกลุ่มบริหารการใช้น้ำตำบลบ้านกล้วย เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงจนเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันแล้ว

*************************************

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์