ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของใน “โครงการปันน้ำใจ สารพัดช่างร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีสาน”

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อผู้ประสบภัย ใน “โครงการปันน้ำใจ สารพัดช่างร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีสาน” โดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมกับห้างสรรพสินค้า Robinson Lifestyle สาขาสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สมุทรปราการ #prสอศ.