ออป.ใต้ ร่วมงาน “ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

นายวิชาญ ไชยถาวร หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า ผู้แทนสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานและจัดบูธนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ความเข้าแก่ราษฎรในการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ และจัดแสดงเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ภายใต้โครงการ “ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” จัดโดยกรมป่าไม้ ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562