องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สุรินทร์

นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ และติดตามความคืบหน้าสิ่งก่อสร้างที่ได้รับพระราชทานงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมผู้ป่วยและมอบของเยี่ยม พร้อมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างที่ได้รับพระราชทานงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 กล่าวว่า โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้ดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยใช้อาคารสืบสานพระราชดำริของโรงพยาบาล เป็นที่จัดนิทรรศการให้ความรู้ ศูนย์สาธิตกิจกรรมของชุมชน ตลาดนัดสีเขียว ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เช่น การปลูกผักสวนครัวสำหรับผู้ป่วยและชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพร่วมกับเครือข่ายชุมชน เช่น กิจกรรมพนมดงรักมินิมาราธอน การตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ ได้ใช้หลักการแพทย์ผสมผสาน นำความรู้ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน แพทย์พื้นบ้าน แพทย์วิถีธรรม ศีล 5 รักษาโรค มาใช้ในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพกาย และใจที่ดีขึ้น ส่งทีมสหสาขาวิชาชีพ และเครือข่ายในชุมชนอื่นๆ ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวกลับมาอยู่ในชุมชนทุกคน

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวต่อว่า ในปี 2562 ได้รับพระราชทานงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ในการก่อสร้าง 3 รายการ ได้แก่ 1.ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 5.11 แสนบาท 2.ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสีย 5.2 แสนบาท 3.รถกระบะดีเซล ประตูขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 8.74 แสนบาท สำหรับโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 211 คนต่อวัน ได้รับรางวัลต้นแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานระดับทองติดต่อกัน 5 ปี รางวัลองค์กรดีเด่นอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2561 การดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ตั้งเป้าหมายพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นสมาร์ท ฮอสปิทัล ทุกระบบในปี 2564

*************************