พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลานักศึกษาอาชีวะที่เสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อต ขณะเข้าไปเพื่อจะช่วยเหลือเพื่อนบ้านขนของหนีน้ำท่วม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพ นายสราวุธ จันโทแพง อายุ 20 ปี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) สาขางานโยธา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไว้ในพระราชานุเคราะห์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพ

นายสราวุธ จันโทแพง นักศึกษา ปวส. 2 สาขางานโยธา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เสียชีวิตเนื่องจากถูก ไฟฟ้าช็อต ขณะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านขนของหนีน้ำท่วมจากพายุ “โพดุล” ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อช่วงเช้าวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ได้นำศพของนายสราวุธ จันโทแพง ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 28/11 หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เก่า คุ้มวัดโพธิ์สิริโสภณ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ครอบครัว จันโทแพง และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทาน พระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพวงมาลา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รับศพไว้ ในพระราชานุเคราะห์ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวจันโทแพง อย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมาย ให้นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.อดุลย์ พิมพ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประสานงานอำนวยความสะดวก ตลอดงาน และพิธีการเรื่องการจัดงานให้ครบถ้วนตามประเพณีทุกขั้นตอน และชาวอาชีวะขอยกย่องในความเสียสละและความเป็นผู้มีจิตอาสาของนายสราวุธ จันโทแพง

///////////////////////////

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
5 กันยายน 2562