กรม สบส.ติดสปีดธุรกิจสาธารณสุขไทย ดัน “บริการทางการแพทย์ สปาไทย” สู่ตลาดเวียดนาม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เดินหน้าผลักดันเมดิคัลฮับไทย เจาะตลาดเวียดนาม พร้อมชูศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เช่น สปา นวดเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มศักยภาพการแข่งขันประเทศไทยสูงขึ้นทั้งด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว

นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เผยว่า กรม สบส.ได้เร่งผลักดันนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เผยแพร่บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานของไทย โดยนำทีมสถานพยาบาลเอกชนและกลุ่มผู้ประกอบการสปาไทยชั้นนำของประเทศ จำนวน 10 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม Health & Wellness Talk ภายใต้งานเทศกาลไทย ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงจุดแข็ง 4 ด้าน คือ 1.ความพร้อมของสถานพยาบาลของไทยที่ผ่านคุณภาพในระดับสากลเจซีไอ (JCI) จำนวน 52 แห่งซึ่งมากที่สุดในอาเซียน 2.เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ใช้เวลาในการรักษาสั้นและหายเร็ว 3.ค่ารักษาพยาบาลราคาสมเหตุสมผล และ4.บุคลากรมีความเชี่ยวชาญสูงในแต่ละสาขา ทั้งการรักษาพยาบาลและเสริมความงาม เป็นต้น ในส่วนของการให้บริการเพื่อสุขภาพของไทย เช่น นวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่มีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย สร้างโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว รวมถึงสร้างรายได้เข้าประเทศ

“การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พบว่า ชาวเวียดนามให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานพยาบาลของไทยเป็นที่รู้จักในกลุ่มชาวเวียดนามมากขึ้น และที่สำคัญได้มีการจับคู่ทางธุรกิจ ด้าน Health & Wellness ของไทยเป็นครั้งแรก ถือเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อไป” นพ.ภัทรพล กล่าว

*******************************