ไทยเจ้าภาพประชุมผู้นำพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 37 กวาด 23 รางวัล อาเซียน เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด แชมป์สูงสุดต่อเนื่องปีที่ 10

กระทรวงพลังงาน โชว์ความสำเร็จผู้ประกอบการไทยคว้ารางวัลเวที อาเซียน เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด ประจำปี 2562 (ASEAN Energy Awards 2019) กวาด 23 รางวัล ครองแชมป์รางวัลสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ปักหมุดผู้นำด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน เดินหน้าส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพิ่มความมั่นคงทางพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับภูมิภาคอาเซียน ผ่านเวทีประชุม AMEM ครั้งที่ 37

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในปีนี้ถือเป็นปีที่สำคัญของประเทศไทย ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 (37th ASEAN Ministers on Energy Meeting and Associated Meetings : 37th AMEM) ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และถือเป็นความสำเร็จของประเทศไทยอีกครั้ง ที่ผู้ประกอบการไทยสามารถคว้ารางวัลด้านพลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงานในเวที อาเซียน เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด ประจำปี 2562 (ASEAN Energy Awards 2019) รวมทั้งสิ้น 23 รางวัล ซึ่งถือเป็นประเทศที่ได้รับรางวัลในเวทีนี้มากสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ขณะเดียวกันไทยยังได้รางวัลประเภท ASEAN Coal Awards 2019 จำนวน 6 รางวัล และรางวัลบุคคลพลังงานดีเด่น ผู้มีบทบาทสำคัญด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนจำนวน 6 รางวัล โดยบุคลากรจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นายนที ทับมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายบุญรอด สัจจกุลนุกิจ อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพลังงานและสิ่งแวดล้อม นายกิตติ เพ็ชรสันทัด ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ ระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายธวัชชัย สำราญวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นับว่าไทยมีความก้าวหน้าและตื่นตัวเป็นอย่างมากในการแสวงหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาระบบการผลิตพลังงานทดแทน ทำให้ทั่วโลกให้การยอมรับ รางวัลที่ไทยได้รับครั้งนี้เป็นเครื่องการันตีที่ทั้งภาครัฐและเอกชนไทยได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า พพ.ได้จัดกิจกรรมในการส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดประกวดไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด จากนั้นได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดเพื่อชิงรางวัลในเวที อาเซียน เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด ซึ่งปี 2562 มีผู้แทนประเทศไทย ได้รับรางวัล 23 รางวัล แบ่งเป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่นได้รับรางวัลรวม 10 รางวัล การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นรวม 5 รางวัล อาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นรวม 5 รางวัล และอาคารเขียวดีเด่นรวม 3 รางวัล

“การขับเคลื่อนส่งเสริมพลังงานทดแทนภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี โดยไทยมีเป้าหมายไว้ชัดเจนในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน การพัฒนาและวิจัยเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงพลังงาน ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ความมุ่งมั่นดังกล่าวได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพเอกชนไทยที่ได้รางวัลมากที่สุดในเวที อาเซียน เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด ต่อเนื่องเป็นปีที่10” นายยงยุทธกล่าว