นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยอุทกภัย ณ บ้านดงพลวง สามัคคี หมู่ 7 (คุ้งหมูศรี) ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

 

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติอุหกภัยด้วย

โอกาสนี้ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้แทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฎิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจและประสานราชการ นางจรีรัตน์ พานิชสรรพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สิบตำรวจเอก ฉลองชัย จันทร์ใจดี ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยอุทกภัย ณ บ้านดงพลวงสามัคคี หมู่ 7 (คุ้งหมูศรี) ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ต่อมา นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ไปตรวจพื้นที่ประตูระบายนัำและระบบระบายน้ำ แม่น้ำยม เพื่อเป็นแนวทางการแก่ไขปัญหาผู้ประสบภัยในพื้นที่ และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วน ณ บ้านหาดสะพานจันทร์ ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย