“ภาษีเป็นเรื่องง่าย” กรมสรรพากร-ดีป้า จับมือจัด “แฮกกาแทก” รวมพลสตาร์ทอัพรุ่นใหญ่ระดมไอเดีย ผุดโซลูชั่นเสริมบริการด้านภาษี

4 กันยายน 2562, อาคารดีป้า ลาดพร้าว – กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมมือจัดกิจกรรม Hackathon ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ด้านภาษี ภายใต้ชื่อ #HACKATAX (แฮกกาแทก) “#HACKATAX Thailand’s First Senior-level Hackathon” ภายใต้แนวคิด “Real experts. Real solutions. Real impact.” ขึ้นครั้งแรกในเมืองไทย ซึ่งเป็นการรวมพลคนดิจิทัล Senior-Level ของ Startup ชั้นนำมาเข้าร่วมระดมสมองนำเทคโนโลยีดิจิทัลดึงข้อดี แก้ปัญหา มุ่งพัฒนาบริการภาครัฐทางภาษีเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยได้เชิญสตาร์ทอัพรุ่นใหญ่สายฟินเทค ทำโจทย์ “ภาษีไทย ถูกใจประชาชน” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ลาดพร้าว

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรมีนโยบายในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยื่น ง่ายต่อการทำธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และได้รับความเป็นธรรม จึงได้ร่วมกับดีป้า จัดให้มีงาน #HACKATAX เพื่อตอบโจทย์ทำอย่างไรให้ภาษีเป็นเรื่องง่ายที่ภาครัฐและผู้ประกอบการเข้าใจและจับมือกัน โดยเชิญผู้ประกอบการ Startup ที่ประสบความสำเร็จและกรมสรรพากรได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สรรพากรในระดับเชี่ยวชาญจนถึงระดับผู้อำนวยการเข้าร่วมเป็นทีมเดียวกัน เพื่อช่วยกันระดับความคิดและออกแบบโซลูชั่น ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ทั้งกับภาครัฐและผู้ประกอบการ สามารถนำไปพัฒนาต่อได้จริง ซึ่งกรมสรรพากรเชื่อว่าผลจากการนำเอาผู้เชี่ยวชาญ “Real Expert” จากทั้งฝั่งภาครัฐและผู้ประกอบการมาร่วมกันออกแบบวิธีแก้ปัญหา “Real Solution” นี้จะสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจน “Real Impact” ให้กับประเทศได้อย่างแท้จริง

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า กิจกรรมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ด้านภาษี #HACKATAX ถือเป็นปรากฎการณ์ใหม่สำหรับวงการเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งเป็นการบูรณาการกันครั้งแรกของหน่วยงานภาครัฐระหว่างดีป้า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพื่อจัดกิจกรรมในลักษณะ Hackathon ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อระดมความคิด ไอเดีย และความร่วมมือกันในการหาโซลูชั่น เพื่อแก้ปัญหาหรือโจทย์ต่าง ๆ โดยโจทย์ในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องการพัฒนาบริการด้านภาษีแก่ประชาชนโดยเฉพาะ อีกทั้งผู้ที่จะมาเข้าร่วมแข่งขันนั้นจะไม่ใช่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ แต่เป็นรุ่นใหญ่มากประสบการณ์ ที่จะสามารถตีโจทย์และสร้างไอเดียใหม่ที่พร้อมนำไปปรับใช้จริง สามารถย่นระยะเวลาการทำงานและพัฒนาบริการได้ และเกิดประสิทธิภาพในระบบภาษีของประเทศควบคู่กับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาษีของภาครัฐได้อย่างตรงจุด

นอกจากนี้กรมสรรพากรและดีป้า จะได้มีการหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการเปิดโครงการทดสอบทดลองเทคโนโลยี (Sandbox) ของกรมสรรพากร ซึ่งอาจเป็นช่องทางสำหรับผู้เข้าร่วม #HACKATAX ที่จะได้นำผลงานมาทดสอบทดลองในสภาพแวดล้อมจริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งตรงกับ Concept ของงานคือ “Real experts. Real solutions. Real impact.” ดร.เอกนิติ กล่าวเสริม

ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ด้านภาษี #HACKATAX (แฮกกาแทก) นั้นมุ่งเน้นการพัฒนาบริการภาครัฐที่จะเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน ลดความซับซ้อนในการใช้บริการทางภาษี โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ลาดพร้าว