ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่นำเสบียงอาหารสัตว์(หญ้าแห้ง) จำนวน 5,000 กิโลกรัม ไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

วันนี้ 4 กย.62 เวลา 09.00 น.นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการให้ความช่วยเกลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ ชุดที่ 1 นำโดยนายณฐรัช ประวาสุข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ออกปฏิบัติงานหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อนำเสบียงอาหารสัตว์(หญ้าแห้ง) จำนวน 5,000 กิโลกรัม ไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ จุดอพยพสัตว์ ม.5 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ซึ่งมีสัตว์เลี้ยงอพยพมาจาก ม.1,2,3,4 และม.7 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ทั้งนี้ได้ดำเนินการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย มอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์เลี้ยง ตลอดจนแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงเกิดอุทกภัยซึ่งสัตว์มีร่างกายอ่อนแอและภูมิต้านทานต่ำ ซึ่งทำให้เกิดเจ็บป่วยได้ง่าย