ความเคลื่อนไหวราคาซื้อ-ขายสัตว์ปีก ที่ตลาดค้าสัตว์ปีกช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์โดยชุดปฏิบัติงานช่องจอมขอประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวราคาซื้อ-ขายสัตว์ปีก ที่ตลาดค้าสัตว์ปีกช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง วัน พุธ ที่ 4 กันยายน 2562 ดังนี้

จุดที่1.นาย สำรวม ประกอบดี
1.ไก่พื้นเมือง 116 บาท/ก.ก.
2.ไก่พื้นเมืองตัวผู้มีเดือย 50 บาท/ก.ก
3.ไก่ไข่ปลดระวาง(ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด)
4.เป็ดเทศ 68 บาท/ก.ก
5.เป็ดไข่ปลดระวาง(ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด)

จุดที่ 2.นางสาว วิไลลักษณ์ กำจัดภัย
1.ไก่พื้นเมือง 110 บาท/ก.ก
2.ไก่พื้นเมืองตัวผู้มีเดือยตีเป็นไก่แก่ตัวละ 100 บาท
3.ไก่ไข่ปลดระวาง(ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด)
4.เป็ดเทศ 65 บาท/ก.ก
5.เป็ดไข่ปลดระวาง(ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด)

จุดที่ 3.นาย เขมกร เที่ยงนิล
1.ไก่พื้นเมือง 116 บาท/ก.ก
2.ไก่พื้นเมืองตัวผู้มีเดือยตีเป็นไก่แก่ตัวละ 100 บาท
3.ไก่ไข่ปลดระวาง(ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด)
4. เป็ดเทศ 65 บาท/ก.ก
5.เป็ดไข่ปลดระวาง(ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด)

จุดที่ 4.นาย กิมหลี สืบเพ็ง
1.ไก่พื้นเมือง 116 บาท/ก.ก
2.ไก่พื้นเมืองตัวผู้มีเดือยตีเป็นไก่แก่ตัวละ 100 บาท
3.ไก่ไข่ปลดระวาง(ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด)
4.เป็ดเทศ 65 บาท/ก.ก
5.เป็ดไข่ปลดระวาง(ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด)

นาย จัตตุพงษ์ เพลินพร้อม
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
ผู้รายงาน