รฟม. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) และการดับเพลิงเบื้องต้น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) และการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยมีวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย รฟม. เป็นผู้ให้การอบรม เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ในโอกาสนี้ รฟม. ได้มอบถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง ให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อไว้ใช้ในประโยชน์ต่อไป