“อ.อ.ป.” ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย “พายุโพดุล”

นายดนัย ศรีมงคล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในสังกัด เป็นผู้แทน “องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น” นำสิ่งของอุปโภคและบริโภค อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มบรรจุขวด ร่วมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ โดยมี ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการผู้ประสบอุทกภัยเป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา