โรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงานทำบุญและพบปะสังสรรค์ ในวาระโอกาสครบรอบ 35 ปี ณ สาขากรีนวัลเลย์

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 ในระดับอนุบาล ชื่อเดิม “โรงเรียนอนุบาลนานาชาติดิษยะศริน” โดยอาจารย์ลักขณา ดิษยะศริน เป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ในวาระโอกาสครบรอบ 35 ปี การก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก (The American School of Bangkok หรือ ASB) ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมงานทำบุญครบรอบ 35 ปี และพบปะสังสรรค์กัน ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 นี้  เวลา 08.30– 13.00 น. ณ สาขากรีนวัลเลย์  ถ.บางนา-ตราด กม.15

อาจารย์ลักขณา ดิษยะศริน ผู้อำนวยการ โรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก (The American School of Bangkok หรือ ASB)  กล่าวว่า “รู้สึกคิดถึงลูกศิษย์เมื่อ 35 ปีก่อน ตั้งแต่สมัยชื่อเดิมโรงเรียนอนุบาลนานาชาติดิษยะศริน อยากให้กลับมาร่วมพบปะสังสรรค์กัน ซึ่งบางคนก็มีการเปลี่ยนเบอร์ติดต่อและที่อยู่ ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ ในวาระที่โรงเรียนครบรอบ 35 ปี เป็นโอกาสดีจึงอยากจะขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่น ตั้งแต่สมัยชื่อเดิมโรงเรียนอนุบาลนานาชาติดิษยะศริน จนถึง ASB ชื่อปัจจุบัน มาร่วมงานทำบุญและพบปะพูดคุยกัน หากใครมีญาติพี่น้องและลูกหลานเคยเรียนอยู่ที่นี่ ฝากบอกด้วยนะคะว่าอาจารย์ลักขณาคิดถึงลูกศิษย์ และอยากเชิญชวนมาพบเจอ พูดคุยถามไถ่ว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้าง”

ในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. พิธีบวงสรวงโดยพระครูภาวนาพิลาศ (หลวงตาวัชรชัย อินทว์โส) 09.00 น. บรรยายธรรมโดย พระภาวนาประชานุกูล (หลวงพ่อองอาจ อาภากโร 10.00 น. ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานในพิธี นำพระสงฆ์จำนวน 36 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ นำสวดโดย พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล (พระอาจารย์โฮ้) 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร และ 13.00 น. คณะครูและศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมพูดคุยกัน

โรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรอเมริกัน (American Curriculum) โดยได้รับการรับรองจากระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ระดับสากลจาก WASC (Western Association of Schools and Colleges) และยังเข้าเป็นสมาชิกของ EARCOS (East Asia Regional Conference of Schools) ตลอดจนเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT)

ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อกเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล (Nursery1) ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด12)  มี 2 วิทยาเขต คือ สาขาสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 49 และสาขากรีนวัลเลย์ ถ.บางนา-ตราด กม.15 ซึ่งมีนักเรียน 900 กว่าคน จาก 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน หลักสูตรอเมริกัน ครอบคลุมเนื้อหาและมุมมองระดับนานาชาติ และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีในอนาคต

ในโอกาสนี้โรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นตั้งแต่สมัยชื่อเดิมโรงเรียนอนุบาลนานชาติดิษยะศริน จนถึงสมัยนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ       แบงค็อก ชื่อปัจจุบัน มาร่วมงานทำบุญครบรอบ 35 ปี และพบปะสังสรรค์กันในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 นี้ เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ กรีนวัลเลย์ ถ.บางนา-ตราด กม.15 สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้ที่คุณภัทราวดี เพชร์หลิม (ปูน) โทร.088-956-4493