ฉลองครบรอบ 16 ปี ไทยแลนด์ อีลิท คาร์ด

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวรัชดาวรรณ เลิศศิลาทอง รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ และรองผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารและกิจการองค์กร บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ “ไทยอีลิทคาร์ด” พร้อมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมทำบุญครบรอบ 16 ปีบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ที่มุ่งมั่นในการทำงานด้วยกันมาอย่างเต็มที่จนทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อ “จากผู้ให้เปลี่ยนน้ำใจเป็นโอกาสในโครงการปันกัน” ด้วยการส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้สภาพดีให้กับร้านปันกันของมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส ต่อไป  ณ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ถนนสาทร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้