กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จับมือ มทร.อีสาน วิจัยกัญชาพันธุ์ไทย เพื่อใช้ในทางการแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร ศึกษาวิจัยกัญชาพันธุ์ไทย โดยใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อคิดค้น ผลิต พัฒนาสายพันธุ์ ให้ได้วัตถุดิบกัญชาคุณภาพดี สูตรตำรับยา และวิธีการบำบัดรักษาโรคให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัย สนับสนุนนโยบายรัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ปลอดภัยและมีคุณภาพด้วยกระบวนการตรวจวิเคราะห์ตามหลักมาตรฐานสากล ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ รวมถึงร่วมป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดด้านยาจากพืชกัญชา

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลและท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ในการพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จำเป็นต้องมีการศึกษาการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากกัญชา เพื่อให้เป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการเตรียมพร้อมสนับสนุนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ให้เกิดประโยชน์และเพื่อให้คนไทยที่จำเป็นต้องใช้ยาจากกัญชา ได้ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ปลอดภัย (Safety) มีคุณภาพ (Quality) และมีประสิทธิผล (Efficacy) ในการรักษาได้ ด้วยกระบวนการตรวจวิเคราะห์ตามหลักมาตรฐานสากล โดยเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ทั้งต้นพืชกัญชา สารสกัดกัญชา ยาตำรับ และผลิตภัณฑ์กัญชา ให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิผล

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ดำเนินการศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อสร้างมาตรฐานกลาง วิธีตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง รวมถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับพืชกัญชา สารสกัดกัญชา ผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและให้คไทยได้ใช้กัญชาที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย

“ความร่วมมือด้านการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร ในครั้งนี้ จะร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการแพทย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกัญชา ตั้งแต่การเพาะปลูก คัดเลือกสายพันธุ์ การตรวจระบุชนิดพันธ์พืช และสารสกัดกัญชา และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา เพื่อให้ได้วัตถุดิบกัญชาคุณภาพดี สูตรตำรับยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ วิธีการบำบัดรักษาโรคให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัย รองรับความต้องการยารักษาโรคซึ่งมีกัญชาเป็นส่วนประกอบ อันจะสร้างความเจริญก้าวหน้าในทางการแพทย์ และส่งเสริมความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ รวมถึงร่วมป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดด้านยาจากพืชกัญชา” นายแพทย์โอภาสกล่าว