ชป.เตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำเพิ่ม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่ไหลจากตอนบนเพิ่มขึ้น จากอิทธิพลพายุ”โพดุล” จึงได้สั่งการ ให้สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัยหากได้รับผลกระทบพร้อมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว อีกจำนวน 4 เครื่อง ไว้สนับสนุนการช่วยเหลือ หากมีความจำเป็นหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน