กรมเจรจาฯ เผยไตรมาสแรกของปี 2561 ผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิ FTA เต็มจำนวน ดันยอดการค้าไทย-ชิลี ขยายตัวกว่า 16%

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถิติการค้าระหว่างไทยกับชิลีในช่วงที่ผ่านมา พบว่า มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความตกลงการค้าเสรี ไทย-ชิลี ที่เริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อปลายปี 2558 โดยในไตรมาสแรกของปี 2561 การค้าระหว่างไทยกับชิลี มีมูลค่า 357 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 16.9 แบ่งเป็นการส่งออก 238.1 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้า 118.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งในมูลค่าการส่งออกไปชิลีนั้น มีการใช้สิทธิส่งออกภายใต้ FTA ไทย-ชิลี สูงถึง 235.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเต็มจำนวนรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ ขณะที่นำเข้าโดยใช้สิทธิ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของมูลค่าการนำเข้ารวม ขณะนี้จึงถือว่าผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าส่งออกภายใต้ FTA ไทย – ชิลี สูงเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับ FTA อื่นๆ ของไทย

ปัจจุบันชิลีและไทยได้ลดภาษีระหว่างกันเหลือร้อยละ 0 ไปแล้วประมาณร้อยละ 90 ของรายการสินค้าทั้งหมด เช่น ยานยนต์ ปลากระป๋อง โพลิเมอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากยาง และอัญมณี เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 จะทยอยลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ในปี 2563 และปี 2566 เช่น เนื้อไก่ ข้าวสาลี ข้าว และน้ำตาล เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในส่วนสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูง 23 รายการของไทย เช่น ข้าว นมผงขาดมันเนย กาแฟ ชา เป็นต้น แม้ภาษีในโควตาจะลดเหลือร้อยละ 0 แล้ว แต่ไทยจะยังคงภาษีนอกโควตาอยู่ในอัตรา ร้อยละ 36-226

นางอรมน เสริมว่า ไทยและชิลีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอด และพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นตามลำดับ ทั้งในด้านการค้าและการลงทุน โดยทั้งสองฝ่ายสามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายความร่วมมือทางการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเนื้อสัตว์ เนื้อปลา ผัก ผลไม้สด และอาหารแปรรูป ขณะเดียวกัน ชิลีได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อม รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ Startup ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์การค้าของไทยที่เน้นพัฒนาศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการรายย่อยเช่นกัน

ทั้งนี้ ชิลีเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทยในภูมิภาคอเมริกาใต้ รองจากบราซิลและอาร์เจนตินา โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปชิลี ในปี 2561 ช่วงไตรมาสแรก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งฯ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบฯ และผลิตภัณฑ์ยาง สินค้านำเข้าสำคัญของไทย สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปฯ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ และปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เป็นต้น