ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.พิษณุโลก

‘หม่อมเต่า’ มอบหมายให้ ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดสำรวจความเสียหายจัดทีมช่างซ่อมบ้านเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ เครื่องมือเกษตร

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน ‘โพดุล’ ณ โรงเรียนบ้านวังพรม หมู่ที่ 7 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 319 หลังคาเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,179 คน โดยที่ปรึกษา รมว.แรงงาน และคณะ ได้นำข้าวกล่องจำนวน 200 ชุด พร้อมน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด นำไปแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจะได้สำรวจความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป อาทิ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย เป็นต้น

ทั้งนี้ จากรายงานสถานการณ์เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังทอง เนินมะปราง นครไทย และบางกระทุ่ม พื้นที่การเกษตรเสียหาย 117,200 ไร่ ใน 24 ตำบล 99 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 6,570 ราย และรายงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก พบว่า มีสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจำนวน 5 แห่ง ลูกจ้าง 3,666 คน ลูกจ้างได้รับผลกระทบ 63 คน โดยส่วนใหญ่บ้านพักพนักงานถูกน้ำท่วมไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้

รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ฯ กล่าวว่า รมว.แรงงาน ยังได้กำชับให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง รวมทั้งให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชน กรณีที่ประชาชนต้องการที่พักพิงให้พิจารณาพื้นที่หอพักของหน่วยงานเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และภายหลังน้ำลดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องมือด้านการเกษตร รวมถึงยานพาหนะ เพื่อจัดทีมช่างให้บริการซ่อมแซม และอบรมให้ความรู้อีกด้วย ทั้งนี้ สถานประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ‘โพดุล’ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง