ชป.สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยพื้นที่ บ้านวังขี้เหล็ก จังหวัดพิษณุโลก

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังได้รับการรายงานจาก นายอดุลย์ จุมพิศ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 3 ว่า พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ “โพดุล” ทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน บ้านวังขี้เหล็ก ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม

 

ขณะนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน พร้อมส่วนเครื่องจักรกล ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว เพื่อเร่งสูบระบายน้ำออกจากบริเวณวัดและโรงเรียนวังขี้เหล็ก และพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องแล้ว พร้อมทั้งนำรถขุดชนิดแขนยาว เข้าทำการเปิดทางน้ำ และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำอัดน้ำกลางคลองแม่น้ำวังทอง ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ และเจ้าหน้าที่ ที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง