อาชีวะช่วยผู้ประสบภัยจากพายุ “โพดุล”

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่พายุโซนร้อน“โพดุล” เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่น มีฝนตกหนักต่อเนื่อง เกิดภาวะน้ำท่วม ถนนขาดเสียหายสัญจรไม่ได้ บ้านเรือนหลายหลังน้ำท่วมมิดหลังคา เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายคน สิ่งของ และการดำรงชีพ จึงได้สั่งการให้อาชีวศึกษาภาค อาชีวศึกษาจังหวัด จัดหน่วย Fix it Center หรือศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของอาชีวศึกษา ทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่น ออกช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ทั้งเรื่องการช่วยเคลื่อนย้ายคน สิ่งของ การทำอาหารแจกจ่ายรวมทั้งน้ำดื่ม

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดเตรียมงบประมาณฉุกเฉินให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแต่ละศูนย์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน ในการจัดหาอาหาร น้ำดื่ม และถุงยังชีพ และหลังจากน้ำลดแล้วจะออกศูนย์เคลื่อนที่ช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยต่อไป โดยจะช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บ้านเรือน ซึ่งขณะเดียวกันสถานศึกษาของอาชีวศึกษาหลายแห่งก็ได้รับผลกระทบจนต้องประกาศปิด เช่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนัก อาคารเรียนถูกน้ำท่วมไม่สามารถขนย้ายวัสดุ หรืออุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร ออกมาได้ทัน ส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์จมน้ำเกือบทั้งหมด ครู อาจารย์และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงต้องมีสภาพเหมือนอยู่เกาะ มีน้ำท่วมล้อมรอบไม่สามารถออกมาซื้อหาอาหารและน้ำดื่มได้ ส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ต้นไม้ใหญ่ในวิทยาลัยโค่นขวางทางเข้าออก ฝ้าเพดานอาคารหลุดร่วง บ้านพักครู น้ำท่วมเสียหายทุกหลัง ขณะที่สถานศึกษาในสังกัด สอศ.ที่ไม่ได้รับผลกระทบได้ระดมคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาออกไปช่วยเหลือสถานศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

สอศ. ได้มอบหมายให้นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดตั้งโรงครัว เพื่อทำอาหารออกแจกจ่าย พร้อมทั้งน้ำดื่ม และนำอาหารใส่รถหกล้อออกไปแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่ห่างไกล ไม่สามารถเดินทางออกมารับอาหารได้ และนำคณะครู นักเรียน และนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มาช่วยกันทำอาหาร ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เพื่อทำอาหารใส่กล่องให้ครบ 3 มื้อ มื้อละ 500 กล่อง พร้อมของแห้ง 300 ชุด น้ำดื่ม 50 แพค ออกแจกจ่ายผู้ประสบภัย หากใครมีจิตศรัทธาก็สามารถนำข้าวสาร หรืออาหารแห้ง อาหารกระป๋องมาช่วยสนับสนุนโรงครัวของวิทยาลัยได้ รวมทั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น นำโดยนายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษา เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยการสนับสนุนจัดทำครัวอาชีวศึกษาเกษตร

ส่วนอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยนายอดุลย์ พิมพ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้นำคณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล และวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในรูปแบบศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ Fix it Center ตั้งแต่การช่วยเคลื่อนย้ายคนชรา เด็ก ออกมาในพื้นที่ปลอดภัย ช่วยขนย้ายสิ่งของ กวาดล้างบ้านเรือนที่น้ำเริ่มลดแล้ว โดยในวันที่ 2 กันยายน 2562 จะเปิดจุดบริการอีก 9 แห่ง เพื่อรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลทางการเกษตร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ หากใครมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ต้องการซ่อมแซมก็สามารถนำมาที่ศูนย์ได้ตลอดเวลา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้ายว่า ทุกครั้งที่ประเทศเกิดวิกฤตภัยธรรมชาติ นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาจะเร่งระดมกำลังออกให้ความช่วยเหลือ โดยนำความรู้ ความสามารถและทักษะเชิงช่างที่ได้ศึกษามาทำประโยชน์ให้กับผู้เดือดร้อน เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ และตอกย้ำจิตสำนึกความเป็นคนดีมีจิตอาสาให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วย

กลุ่มประชาสัมพันธ์ / 2 กันยายน 2562