สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกับ สำนักงานเขตห้วยขวาง ร่วมมอบทะเบียนบ้านประชารัฐริมคลอง ณ ชุมชนลาดพร้าว 80 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมด้วยนายธนัช นฤพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมจัดงานมอบทะเบียนบ้านให้กับสมาชิกชุมชนริมคลองลาดพร้าว จำนวน 34 ครัวเรือน  ณ ชุมชนลาดพร้าว 80 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคูคลอง และชาวชุมชนริมคลองคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากรร่วมงานประมาณ 150 คน

จากนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคลองลาดพร้าวที่มีผู้อยู่อาศัยรุกล้ำแนวลำคลองและทางระบายน้ำ เพื่อเป็นการคืนคลองให้กับสาธารณะ ทางรัฐบาลมอบหมายให้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลาดพร้าว ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 8 เขต ได้แก่ เขตวังทองหลาง เขตห้วยขวาง เขตลาดพร้าว เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตดอนเมือง และสายไหม ระยะทาง 24.5 กม.คลอง รวม 45.3 กม. ปัจจุบันสามารถตอกเสาเข็มได้ 30,763 ต้น ผลงานทั้งโครงการทำได้กว่า 50.% ซึ่งที่ผ่านมา นอกจากดำเนนิการก่อสร้างเขื่อนริมคลองเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้วทางสำนักงานเขตห้วยขวาง ได้ร่วมบูรณาการกับ พอช. และหน่วยงานภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เดิมตามแนวคลองเปลี่ยนจากผู้บุกรุกมาเป็นผู้อยู่อาศัยถูกต้องตามกฎหมาย มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

นายธนัช นฤพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พอช. ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านประชารัฐริมคลองลาดพร้าว สามารถดำเนินการสร้างบ้านแล้วเสร็จ 35 ชุมชน จากทั้งหมด 50 ชุมชน จำนวน 3,271 ครัวเรือน จากกลุ่มเป้าหมาย 7,069 ครัวเรือน โดย พอช.คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ 2 – 3 ปี โดยเป็นการวางแผนร่วมกันกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างเขื่อนตลอดความยาวของคลองลาดพร้าว สำหรับเขตห้วยขวางมีการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าวทั้งสิ้น 8 ชุมชน จำนวน 1,015 ครัวเรือน และคลองบางซื่ออีก 5 ชุมชน จำนวน482 ครัวเรือน โดยชุมชนลาดพร้าว 80 มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 112 ครัวเรือน แบ่งการก่อสร้างบ้านออกเป็น 3 เฟสด้วยกัน และถือเป็นชุมชนที่ 3 ในเขตห้วยขวางที่เริ่มทยอยรื้อย้ายและสร้างบ้านมั่นคง ต่อจาก 1) ชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น 2) ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ และถือเป็นชุมชนที่ 35 ในการพัฒนาโครงการคลองลาดพร้าว ได้ก่อสร้างบ้านเฟสที่ 1 แล้วเสร็จรวม 34 หลัง และจะเริ่มดำเนินการรื้อย้ายบ้านเดิมและปลูกสร้างบ้านใหม่ในเฟส 2ในเดือนกันยายน 2562 นี้เป็นต้นไป และคาดว่าจะดเนินการได้ครบทุกครัวเรือนในสิ้นปี 2563

 

การจัดกิจกรรมการมอบทะเบียนบ้านให้กับสมาชิกชุมชนลาดพร้าว 80 ในวันนี้ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และถือเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงผลสำเร็จของโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวทางรัฐบาลอีกชุมชนหนึ่งโดยเป้าหมายของโครงการไม่ใช่เพียงเรื่องการก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จเพียงอย่างเดียว แต่มีเจตนารมณ์ที่จะให้ชุมชนที่ดำเนินการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนแข้มแข็ง โดยการร่วมมือกันของทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคม และรูปแบบการดำเนินการนี้ อยู่ระหว่างการนำไปพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรแล้ว มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 38 ชุมชน ประมาณ 6,500 ครัวเรือนในเขตจตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง และต.หลักหก จ.ปทุมธานี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการรื้อและก่อสร้างบ้านใหม่ในบางพื้นที่ช่วงปลายปี 2562 นี้ นายธนัช กล่าว