กรมชลประทาน ส่งเครื่องจักร เครื่องมือ เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัย ในพื้นที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

วันที่ 1 ก.ย. 62 นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานประทานที่ 3 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2  สำนักเครื่องจักรกล จัดส่งเครื่องรถขุดชนิดแขนยาว จำนวน 2 คัน เข้าไปในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในเขต ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อเสริมแนวคันดินป้องกันน้ำจากแม่น้ำวังทอง ไหลเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทางการเกษตร  นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อม ยานพาหนะเป็นเรือตรวจการณ์ และเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้การช่วยเหลือเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วในระยะต่อไป ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกิดอุทกภัย ส่วนสถานการณ์ปัจจุบัน ระดับน้ำในแม่น้ำวังทอง มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.วังทอง จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้