ชป.หยุดการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิตต์ ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำน่าน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า อิทธิพลของพายุ “โพดุล” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่าน บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทำให้น้ำในลำน้ำธรรมชาติต่างๆไหลลงสู่แม่น้ำน่านอย่างต่อเนื่อง ฝนที่ตกลงมาในระยะทำให้ปริมาณในลำน้ำธรรมชาติต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเกณฑ์เพียงพอใช้ในพื้นที่ ประกอบกับในพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนสิริกิติ์ บริเวณจังหวัดพิษณุโลก มีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายแห่ง ซึ่งปริมาณน้ำนี้จะไหลลงสู่ลำน้ำธรรมชาติ ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำน่านตามลำดับ

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการประสานไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนสิริกิติ์ ให้ปิดการระบายน้ำของเขื่อนสิริกิตติ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง วันที่ 2 กันยายน 2562  เพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน ทำให้น้ำที่ระบายจากลำน้ำสาขาต่างๆไหลลงสู่แม่น้ำน่านได้สะดวกมากขึ้น ในขณะนี้ปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วในหลายพื้นที่ ส่งผลให้สถานกาณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น กรมชลประทานได้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่แล้ว

กรมชลประทาน มีความห่วงใยในพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา  

***************************************

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน

กระทวงเกษตรและสหกรณ์