ปตท. จับมือ ปณท ร่วมพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ ในพื้นที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ – นายวิรัตน์  เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลางซ้าย) และ นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (กลางขวา) ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ” ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการศึกษาและร่วมพัฒนารูปแบบธุรกิจ โดยใช้ศักยภาพของทั้งสององค์กร สร้างรายได้และประโยชน์ให้เพิ่มพูน โดยพื้นที่นำร่องแห่งแรก ณ สถานีบริการเอ็นจีวี ปตท. แฮนด์ลิตา เอ็นจิเนียริ่ง จ.ชลบุรี ซึ่งจะเปิดให้บริการเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ เพื่อขยายเครือข่ายการให้บริการของไปรษณีย์ไทย อีกทั้งสถานีบริการดังกล่าว ยังเป็นพื้นที่ที่ ปตท. ดำเนินโครงการ NGV marketplace มุ่งยกระดับเกษตรกร เป็นต้นแบบของการริเริ่มซื้อขายและกระจายสินค้าสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เหมาะสมเป็นพื้นที่นำร่องร่วมกันในการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และจะเป็นต้นแบบในการขยายสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป