จังหวัดชลบุรีร่วมกับอมตะจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองสาธารณะสนับสนุนโครงการชุมชนต้นแบบ

เมื่อเร็วๆ นี้ จังหวัดชลบุรี โดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน) ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองสาธารณประโยชน์บริเวณหลังวัดอู่ตะเภาติดกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสนองพระราชปณิธานอย่างเต็มขีดความสามารถ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ

และนำกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จากนั้น ผู้ว่าราชการได้นำเหล่าจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.โดยมีสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี บริษัทในเครืออมตะฯ ผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมฯ รวมจำนวนกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง รวมระยะทาง 7 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชน ชุมชน ทั้งในและนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ได้เล็งเห็นความสำคัญคลองน้ำอันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ รวมถึงร่วมกันรักษาความสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเป็นชุมชนต้นแบบก่อนที่จะขยายสู่พื้นที่อื่นๆต่อไป ต่อไป