มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา ปลูกป่าถวายในหลวง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ที่หอประชุมอาคาร 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ศาสตราจารย์  ดร.คณิต เขียววิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายปรีชา ประสพผล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณบดีคณะต่างๆ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ มาร่วมพิธีจำนวนมาก พร้อมกันนี้ ได้ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณวัดบรมพุทธาราม ซึ่งเป็นวัดร้าง ต้นตระกูลพลูหลวง สมัยพระเพทราชา และอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ  ทั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีนายฉลองศักดิ์ อารีย์วงศ์ อดีตคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการปลูกป่าถวายในหลวง โดยนำพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดและเป็นพันธุ์ไม้หายาก มาปลูกรอบบริเวณวัดบรมพุทธาราม

นายปรีชา ประสพผล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยร่วมกับนักศึกษาช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อให้บริเวณรอบโบราณสถานวัดบรมพุทธารามเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ  ที่แสดงถึงความจงรักภักดี อีกทั้ง ยังเป็นการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จะครบ 120 ปี ในปี 2568 อีกด้วย