เปิดแล้ว! ที่สงขลา ศูนย์ฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศแห่งอนาคต

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมอีมิเน้นท์ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 จำนวน 20 คน โดยมีนายวีรพล สวรรค์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัท อีมิเน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การเปิดศูนย์ฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา โดยกล่าวว่า ต้องขอขอบคุณบริษัท อีมิเน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นพันธมิตรที่ดีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มาโดยตลอด ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรช่างเครื่องปรับอากาศให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือสูงขึ้นและได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาทักษะฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศได้ถึง 1,176 คน การเปิดศูนย์ฝึกอบรมอีมิเน้นท์ในครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้ำความร่วมมือที่ดีในการที่จะพัฒนาช่างเครื่องปรับอากาศให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ ภายในศูนย์ฝึกอบรมมีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยที่พร้อมให้บริการแรงงานที่สนใจประกอบอาชีพด้านช่างแอร์ ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะฝีมือมากขึ้น

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า สำหรับในส่วนของผู้ผ่านการฝึกอบรม สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 ทั้ง 20 คน มีทั้งเจ้าของกิจการและช่างในสถานประกอบกิจการ ต่อยอดทักษะที่มีอยู่แล้วให้สูงขึ้น โดยปัจจุบันระบบเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ที่มีขนาดการทำความเย็นตั้งแต่ 30,000 บีทียู ระบบแรงดันไฟฟ้า 380 โวลท์ เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในที่พักอาศัย อาคารสำนักงานต่าง ๆ และเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ ช่างที่ได้ฝึกอบรมจะมีความได้เปรียบ รับเหมางานได้มากขึ้น รวมถึงพนักงานยังได้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วย

“กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีตลอดไป ความร่วมมือของทุกหน่วยงานถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงาน เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับฝีมือที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ” อธิบดีบุปผา กล่าวในท้ายสุด