กรมบังคับคดี เตือน! เพจ ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาทางออนไลน์ เป็นเพจปลอมอย่าหลงเชื่อ

นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีเพจศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาทางออนไลน์ โดยมีการลงเนื้อหาตำรวจไซต์เบอร์ในภารกิจต่างๆ และปรากฏว่ามีการนำโลโก้กรมบังคับคดีมาใส่ในเพจดังกล่าว กรมบังคับคดีได้ตรวจสอบข้อมูลและขอชี้แจ้งว่าเพจเฟซบุ๊กดังกล่าว ไม่ใช่เพจเฟซบุ๊กของกรมบังคับคดีแต่อย่างใด โดยกรมบังคับคดีมีเพจเฟซบุ๊กทางการเพจเดียวและมีชื่อว่า กรมบังคับคดี Legal Execution Department, Thailand ไม่ใช่เพจที่ชื่อว่า ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาทางออนไลน์ แต่อย่างใด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด มิเช่นนั้น อาจจะทำให้ท่านเสียทรัพย์สิน หรือถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในทางมิชอบได้และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ได้ที่เว็บไซต์ กรมบังคับคดี www.led.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79