สถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2567

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 7 ก.ค. 67 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาแตะระดับ 18 ล้านคน และในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการฟื้นตัวจากนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้ (Short haul) ที่เดินทางเข้ามา 522,295 คน หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.55 จากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการเข้ามาท่องเที่ยวตามรอย MV เพลงRockstar ของลิซ่า ของนักท่องเที่ยวชาวจีน และการมีวันหยุดต่อเนื่อง Awal Muharram Holiday หรือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินทางศาสนา ในประเทศมาเลเซีย และนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกล (Long haul) เช่นกัน ที่เดินทางเข้ามาจำนวน 182,961 คน หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.15 จากการเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว Summer holiday ของนักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป และการมีวันหยุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลให้ ในภาพรวมสัปดาห์นี้ไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 705,256 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 45,426 คน หรือร้อยละ 6.88 คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 100,750 คน โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน (148,738 คน) มาเลเซีย (118,639 คน) อินเดีย (35,862 คน) เกาหลีใต้ (30,178 คน) และเวียดนาม (26,806 คน) โดยนักท่องเที่ยวมาเลเซีย จีน และเวียดนาม มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้า ร้อยละ 28.87 ร้อยละ 11.58 และร้อยละ 2.07 ตามลำดับ ในขณะที่นักท่องเที่ยวอินเดีย และเกาหลีใต้มีการปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 13.84 และร้อยละ2.10สำหรับในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาทรงตัว จากปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ Celebrity-induced tourism การท่องเที่ยว ตามรอย MV เพลง Rockstar ของลิซ่า และการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว Summer holiday ของตลาดภูมิภาคยุโรป การมีมาตรการ Ease of traveling ของรัฐบาล ช่วยเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่ไทย อาทิ การลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบินเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน และการยกเว้นบัตรตม.6 ในด่านทางบก แก่นักท่องเที่ยวมาเลเซีย และลาว สำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวในปีนี้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 67 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 7 ก.ค. 67 ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 18,206,539 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 858,249 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (3,588,220 คน) มาเลเซีย (2,554,599 คน) อินเดีย (1,075,931 คน) เกาหลีใต้ (965,161 คน) และรัสเซีย (939,180 คน)