อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นิเทศติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางอำนวย กิจนัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีเทพ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน

ต่อมาเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจ สกร.ในยุคการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน สกร.จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์