อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาค้อ โดยมีนางสาวนัทธมน สกุลณมรรคา รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอเขาค้อ และร่วมกิจกรรมปลูกป่า

พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาค้อ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอเขาค้อและนิเทศติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์