กรมควบคุมโรค จับมือกรมคุมประพฤติ ร่วมถอดบทเรียน “โครงการบำบัดฟื้นฟูสภาพ ผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จับมือกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมถอดบทเรียน “โครงการบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562” พร้อมเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สามารถ ลด ละ เลิกได้
วานนี้ (27 สิงหาคม 2562 ) ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมการประชุมถอดบทเรียนและให้ข้อคิดเห็น “โครงการบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับถูกจับผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562” ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ได้เห็นชอบ “นโยบายการคัดกรองและบำบัดรักษา สำหรับผู้ถูกคุมประพฤติฐานความผิดเป็นผู้ขับขี่ที่เมาสุรา” ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 40 คน

นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส กล่าวว่า ในการประชุมเพื่อถอดบทเรียนในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านที่มีความสำคัญกับการดำเนินงาน ซึ่งจะได้มีการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน สิ่งที่เกิดประโยชน์ ข้อจำกัดหรือข้อเสนอแนะเพื่อโอกาสในการพัฒนา อีกทั้งเพื่อเป็นข้อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อไป

สำหรับการให้ผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการนำร่อง สามารถลด ละ เลิก การดื่มสุรามีสุขภาวะดีทั้งกายและใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ส่งผลต่อสังคมในด้านเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถและผู้ใช้ทาง เพื่อให้ผู้มีปัญหาจากการดื่มสุราได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ สามารถลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร 02 590 3032 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

**************************************************
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค