กปน. จับมือ กทม. บูรณาการความร่วมมือก่อสร้างวางท่อประปา

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร เข้าพบ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือใน​การก่อสร้างวางท่อประปา​ในพื้นที่​ กทม. โดย กปน. จะก่อสร้างวางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้หมดอายุ เพื่อลดผลกระทบจากท่อแตกรั่วและเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชน โดยจะเริ่มดำเนินการในเส้นทางนำร่อง อาทิ  ถนนพหลโยธิน ถนนสุขุมวิท ถนนพญาไท  เป็นต้น ซึ่งจะดำเนินการร่วมกับงานปรับปรุงภูมิทัศน์ของ กทม. รวมทั้งงานย้ายสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงดินของหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินการน้อยที่สุด