กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา ม.ศรีปทุม จัดโครงการ “ปันรัก ปันรอยยิ้ม 2567” มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ พัทยา

กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด จัดโครงการจิตอาสา “ปันรัก ปันรอยยิ้ม 2567” มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs โดยมอบเงินสนับสนุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่น้องๆ มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ พัทยา โดยมี นางรัชนี คฑากร เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ  เป็นผู้แทนรับมอบ ณ มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

ดร.โยธิน มัชฌิมาดิลก ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ของมหาวิทยาลัย มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม ร่วมแบ่งปันโอกาสทางการศึกษา และสิ่งของจำเป็นแก่น้องๆ ด้อยโอกาส

สำหรับมูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ พัทยา เป็นมูลนิธิที่ดูแลเด็กกำพร้า เด็กพิการ และเด็กยากไร้ ให้การศึกษา ฝึกอบรมอาชีพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กๆ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือน้องๆ ด้อยโอกาสแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #SripatumUniversity #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ปันรักปันรอยยิ้ม #SDGs #จิตอาสา