SPRC สนับสนุน “เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง…ฮิ ครั้งที่ 10” กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ร่วมสนับสนุนงบประมาณ 30,000 บาท ในการจัดงาน “เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง…ฮิ ครั้งที่ 10” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจากนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

งานมหกรรมครั้งนี้ นำเสนอสินค้าและอาหารท้องถิ่นกว่า 100 ร้าน คาดว่ามีผู้ร่วมงานกว่า 30,000 คน โดยมุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ SMEs กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ตลอดจนเพิ่มรายได้และกำลังซื้อภายในชุมชนและจังหวัด

SPRC ในฐานะองค์กรชั้นนำด้านพลังงาน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

#SPRC