SPRC มอบเงินสนับสนุนการประกวดวาดภาพ “วันสุนทรภู่ 2567”

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท สำหรับการจัดประกวดวาดภาพวรรณคดีในงาน “วันสุนทรภู่ กวีโลก” ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2567 โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน

กิจกรรมในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 25,000 คน ประกอบไปด้วยนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชนต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้จังหวัดระยองไม่ต่ำกว่า 10,000 คนต่อปี และสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องชุมชนในพื้นที่จัดงาน

งานวันสุนทรภู่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณของสุนทรภู่ กวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของไทย พร้อมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดระยองอีกด้วย

#SPRC