กปน. เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการตำรวจ

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตร​ผู้กำกับ​การ รุ่นที่ 115 รวม 170 คน นำโดย พ.ต.อ. คมจักร วรคามิน ผู้กำกับการฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วิทยาลัยการตำรวจ ซึ่งมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)
ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน