กปน. ร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก “เราเปลี่ยน กรุงเทพฯ เปลี่ยน”

 

นางขนิษฐา ผลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 9 ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก “เราเปลี่ยน กรุงเทพฯ เปลี่ยน” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “Beat Plastic Pollution รักษ์โลก ลดพลาสติก” เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก ที่กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ กปน. ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำประปาปลอดภัย พร้อมร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกภายในงานด้วย