ฝนตกหนักทางตอนบน ส่งผลน้ำในลำน้ำก่ำอืด ไหลลงโขงยาก เหตุจากฝนตกหนัก และน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น

จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายพื้นที่ในภาคอีสานตอนบน เริ่มประสบกับปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ ปริมาณน้ำที่ไหลหลากจากทางตอนลน ส่งผลให้น้ำในลำน้ำก่ำเพิ่งสูงขึ้น และระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ลำบาก เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำธรรมชาติที่อยู่ทางตอนบนของลำน้ำก่ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนในเขต อ.วังยาง และ อ.นาแก จ.นครพนม รวมไปถึงพื้นที่การเกษตรของ อ.นาแก ถูกน้ำท่วมประมาณ 140 ไร่ เนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำลงลำน้ำก่ำได้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่ลำน้ำก่ำ และแขวนบานระบายที่ประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต เพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำก่ำลงสู่แม่น้ำโขง ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว นั้น

ปัจจุบันสถานกาณ์น้ำในพื้นที่ดังกล่าว สถานการณ์น้ำท่วมในเขตชุมชนของ อ.วังยาง และ อ.นาแก ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ยังคงเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต อ.นาแก ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้าง ทั้งนี้ ปริมาณน้ำจากพื้นตอนบน จะไหลลงสู่ลำน้ำก่ำ ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำก่ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ก่อนจะไหลไปรวมกับลำน้ำบัง ในพื้นที่บ.ปากบัง ต.พิมาน อ.นาแก ทำให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ท่วมพื้นที่การเกษตร ข้าวนาปีที่พึ่งปักดำ ได้รับผลกระทบประมาณ 3,000 ไร่ ประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงฃึ้น ส่งผลให้น้ำในลำน้ำก่ำระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ลำบาก

กรมชลประทาน ไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ได้มีการติดตามและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ จ.นครพนม มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำ ที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วน 1460 และขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศในพื้นที่ของตนเองอย่างใกล้ชิดด้วย

…………………………………………………………

กรมชลประทาน

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

26 สิงหาคม 2652