มอบรางวัลผู้โชคดีถูกรางวัล “บัตรแรงงานเชิญรับโชค”

นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลผู้โชคดี “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” รถยนต์นั่งส่วนบุคคล Toyota Vios, Toyota New Yaris Ativ รถจักรยานยนต์ Honda Wave ๑๑๐ i สร้อยคอทองคำหนัก ๑ บาท และสร้อยคอทองคำหนัก ๒ สลึง พร้อมร่วมยินดีกับผู้มีจิตศรัทธาอุดหนุนสลากบำรุงกาชาดไทย

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. รศ. ดร. รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลผู้โชคดีถูกรางวัล “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” รางวัลที่ ๑ ถึงรางวัลที่ ๕ ได้แก่ รางวัลที่ ๑ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota Vios ๑.๕ J A/T CVT จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๕๘๙,๐๐๐ บาท ได้แก่ คุณอัจฉรา เชื้อประสาท รางวัลที่ ๒ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota New Yaris Ativ ๑.๒ J ECO CVT จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๔๗๙,๐๐๐ บาท ได้แก่ คุณรุ่งทิวา ธาดาจรัสวัฒนา รางวัลที่ ๓ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda Wave ๑๑๐ i จำนวน ๒ รางวัล มูลค่า ๘๖,๐๐๐ บาท ได้แก่ คุณกัณนรีย์ภัทร์ อังกูรวัฒนาวงศ์ และคุณมยุรี เวียงชัยภูมิ รางวัลที่ ๔ สร้อยคอทองคำหนัก ๑ บาท จำนวน ๒ รางวัล มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ คุณกชพร กำจัดภัย และคุณเปมิกา วิกยานนท์ และรางวัลที่ ๕ สร้อยคอทองคำหนัก ๒ สลึง จำนวน ๒ รางวัล มูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ คุณชญาภัส จันทร์โรจน์ และคุณทัศนีย์ ติยะพัฒนกุล ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รศ. ดร. รัตนาฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลว่า สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงานร่วมกันจัดทำ “บัตรแรงงานเชิญรับโชค”เพื่อหารายได้ นำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งในปี ๒๕๖๑ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายพร้อมนำทูลเกล้าถวาย เป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาอุดหนุนสลากบำรุงกาชาดไทย และยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง ๕ รางวัล
นอกจากนี้ ผู้ที่ถูกรางวัลที่ ๑ และ ๒ คุณอัจฉรา เชื้อประสาท และคุณรุ่งทิวา ธาดาจรัสวัฒนา ได้มอบเงินสมทบทุน จำนวนรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท และคุณทัศนีย์ ติยะพัฒนกุล มอบรางวัลที่ได้รับร่วมสมทบทุนกับสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงาน เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย สำหรับรางวัลที่ ๖ สร้อยคอทองคำหนัก ๑ สลึง จำนวน ๔๐ รางวัล ผู้ถูกรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๔ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดงกรุงเทพมหานคร