เริ่มเที่ยวแรก “พิพัฒน์” เจรจาส่งกลับทำงานอิสราเอล ประสานเลขา “อารี” เน้นความปลอดภัยแรงงานเป็นหลัก

Featured Video Play Icon

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายนายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยล็อตแรกที่จะเดินทางไปทำงานในภาคเกษตรรัฐอิสราเอล หลังไทยยกเลิกชะลอการจัดส่ง

นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า วันนี้กระทรวงแรงงานมีกำหนดส่งแรงงานไทย จำนวน 100 คนแรก ตามโควตา 10,000 คน ที่นายจ้างในอิสราเอลต้องการ เพื่อเดินทางไปทำงานภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers:TIC) ด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษ สายการบิน แอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LY 084 จำนวน 40 คน ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยเวลา 16.25 น. ถึงสนามบินเบนกูเรียน กรุงเทลอาวีฟ เวลา 23.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น และเที่ยวบิน LY082 จำนวน 60 คน ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยเวลา 23.55 น. ถึงสนามบินเบนกูเรียน กรุงเทลอาวีฟ เวลา 06.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น สำหรับแรงงานกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มแรกที่จะเดินทางไปทำงานรัฐอิสราเอล หลังชะลอการเดินทางมากว่า 8 เดือน จากเหตุการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล โดยเร็ว ๆนี้มีกำหนดเดินทางอีกครั้งในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 และวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2567 และทยอยส่งต่อเนื่องจนครบ 540 คน ภายในเดือนกรกฎาคมนี้

“ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ ให้ความสำคัญและชื่นชมแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศมาโดยตลอด เพราะถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า กระทรวงแรงงานจึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ พร้อมขยายตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศอย่างจริงจังตามนโยบายท่านรัฐมนตรี โดยปีนี้จะทยอยจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานรัฐอิสราเอลอย่างต่อเนื่องจนครบ 10,000 คน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำให้กรมการจัดหางานดูแลพี่น้องแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลอย่างดี โดยก่อนเดินทั้งหมดจะได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวปฏิบัติ/รับมือ สถานการณ์ฉุกเฉิน/ภาวะสงคราม รวมทั้งช่องทางขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดปัญหาขณะทำงาน สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (TIC)” มีระยะเวลาการจ้างงาน 5 ปี 3 เดือน รายได้เริ่มต้นเดือนละ 5,880 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 50,000 – 55,000 ไม่รวมค่าล่วงเวลา (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนขณะนั้น)

“กรมการจัดหางานขอประชาสัมพันธ์ถึงคนไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ชวนร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2024 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร Hall 6 – 7 โดยเราได้รวบรวมตำแหน่งงานต่างประเทศ 100,000 อัตรา จัดเตรียมพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานต่างประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ โดยภาครัฐจัดส่ง ใน 4 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน อิสราเอล และรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้งบริการไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานจัดส่ง” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694