องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๗

วางพวงมาลา…นายประวุฒิ จีนา ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ภายในสวนพฤกษชาติเหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา