รมว.แรงงาน นำทัพผู้แทนไตรภาคีร่วมประชุมใหญ่ ILC สมัยที่ 112 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ตน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล รวมทั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ได้เดินทางเยือนนครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2567 เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference: ILC) สมัยที่ 112 ซึ่งประเทศไทยได้เป็นประเทศสมาชิกก่อตั้งองค์การตั้งแต่ พ.ศ.2462 (ค.ศ.1919) โดยในการประชุมครั้งนี้ กระทรวงแรงงาน นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีวาระเข้าพบ นายกิลเบิร์ท เอฟ โฮงโบ (Mr. Gilbert F. Houngbo) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อหารือข้อราชการด้านแรงงานด้วย

สำหรับสาระสำคัญการประชุมในปีนี้ กระทรวงแรงงานจะยื่นสัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 144 ว่าด้วยการปรึกษาหารือไตรภาคี (มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ) ค.ศ.1976 ของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ประเทศไทยต้องการเน้นย้ำถึงความโปร่งใสของการปรึกษาหารือในรูปแบบไตรภาคีที่ประเทศไทยดำเนินการเสมอมา ซึ่งเป็นการผลักดันประเด็นความยุติธรรมทางสังคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีกำหนดจะร่วมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย

นายไพโรจน์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ การประชุม ILC สมัยที่ 112 ยังมีกิจกรรมการกล่าวถ้อยแถลงของผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง การกล่าวถ้อยแถลงของผู้แทนฝ่ายนายจ้าง รวมถึงยังมีกำหนดหารือร่วมกับคุณมาริน่า เอลวิร่า คัลเดโรเน่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนโยบายด้านแรงงานและสังคมอิตาลี เพื่อกระชับความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิตาลีด้วย ซึ่งอาจเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยในการขยายตลาดแรงงานให้คนไทยสามารถไปทำงานในภาคเกษตรที่อิตาลี และภาคอื่นๆ ได้ รวมถึงมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคม (The Inaugural Forum of the Global Coalition for Social Justice) ด้วย