โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมบัญชีกลาง ร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

โดยมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคและบริโภค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนางจันทรา อินทรทูต รองประธานมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.