สถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 3 – 9 มิถุนายน 2567

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 9 มิ.ย. 67 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาแตะระดับ 15 ล้านคน และในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการมีวันหยุดในหลายประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ และจีน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวสองกลุ่มตลาดหลักนี้ เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ขยับขึ้นมา เป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุด และเดินทางเข้ามารวมสะสมปีนี้แล้วกว่า 3 ล้านคน ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียลดลงเป็นจำนวนมาก หลังสิ้นสุดการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ส่งผลให้ในภาพรวมสัปดาห์นี้ ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาทั้งสิ้น 592,338 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า32,161 คน หรือร้อยละ 5.15 คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 84,620 คน โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน (119,720 คน) มาเลเซีย (82,766 คน) อินเดีย (47,690คน) เกาหลีใต้ (32,601 คน) และสิงคโปร์ (27,093 คน) โดยนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ สิงคโปร์ จีน และอินเดีย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 17.28 ร้อยละ 15.44 ร้อยละ7.09 และร้อยละ 5.87 ตามลำดับ ในขณะที่นักท่องเที่ยวมาเลเซีย มีการปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 45.12 สำหรับในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น จากการมีวันหยุด Dragon Boat Festival ในประเทศจีน และการมีมาตรการ Ease of traveling ของรัฐบาล ช่วยเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่ไทย อาทิ การลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบิน เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมทั้งการยกเว้น การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน และการยกเว้น บัตรตม.6 ในด่านทางบก 8 ด่าน แก่นักท่องเที่ยวมาเลเซีย และลาว

สำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวในปีนี้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 67 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 9 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 15,543,344 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 736,096 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (3,063,175 คน) มาเลเซีย (2,143,327 คน) อินเดีย (903,248 คน) รัสเซีย (870,709 คน) และเกาหลีใต้ (845,998 คน)