กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ กรมบังคับคดี สยจ.เชียงราย และสถาบันการเงิน ลุยเหนือสุดแดนสยามจัดมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 12 จ.เชียงราย เชิญลูกหนี้เข้าร่วมงาน 2,537 ราย ทุนทรัพย์กว่า 155 ล้านบาท

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ กรมบังคับคดี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย และสถาบันการเงินกว่า 4 สถาบัน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ และมี นางสาวจักษณา ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการยุติธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน โดยมี ดร. ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย

สำหรับการจัดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกหนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีปัญหาด้านหนี้สิน เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้สินข้าราชการ หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดี หรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญา ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และรู้สิทธิตามกฎหมาย เข้าถึงความยุติธรรม รวมถึงสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผน และสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยลูกหนี้จะได้รับโปรโมชั่นนอกจากจะไม่ถูกฟ้องคดี ไม่ถูกยึดทรัพย์ ไม่ถูกขายทอดตลาด แล้วยังจะได้รับสิทธิพิเศษ ส่วนลดจบหนี้ ส่วนลดดอกเบี้ย ลดค่างวดและขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย ภายในงานมีการให้บริการต่าง ๆ มายมาย เช่น การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และการสร้างการตระหนักรู้ เกี่ยวกับ การวางแผน และสร้างวินัยทางการเงิน การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือการเงินของ 12 หน่วยงาน และการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษา โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน 4 สถาบัน ประกอบด้วย 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ 3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ 4. ธนาคารออมสิน โดยภายในงานเชิญลูกหนี้เข้าร่วมงานกว่า 2,537 ราย แยกเป็นก่อนฟ้อง จำนวน 1,197 ราย หลังศาลมีคำพิพากษา จำนวน 1,340 ราราย ทุนทรัพย์กว่า 155 ล้านบาท

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนที่เปิดใหม่ให้กับ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย จำนวน 1 ศูนย์ด้วย อีกด้วย

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย กรมบังคับคดี พร้อมเดินหน้าจัดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งได้รับโปรโมชั่นดี ๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายจากสถาบันการเงิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร 1111 กด 77 และสายด่วนกรมบังคับคดี โทร 1111 กด 79 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง