พังงา- อ.กะปง แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอ เสริมสร้างรายได้สอดคล้องยุทธศาตร์สำคัญของจังหวัด

เมื่อวันที่10 มิถุนายน 2567 ที่บริเวณหนองน้ำค้างคาว ปลายวาคาเฟ่ ต.เหมาะ อ.กะปง. จ.พังงา นายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารจังหวัดพังงา เป็นประธานแถลงข่าวจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกะปง พร้อมด้วย นายธรรมเนียม บำรุง นายอำเภอกะปง นายเอนก จีวะรัตน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดพังงา นายธีระพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานเกษตรกรจังหวัดพังงา นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดพังงา ว่าที่ร.ต.มัรวาน อภิชาติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา นายสมเด็จ บัวเกิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 14-16 มิ.ย.67 ณ หนองน้ำค้างคาว ปลานวาคาเฟ่ ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา

นายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงากล่าวว่า จังหวัดพังงา มีศักยภาพในการผลิตผลในทางเกษตรมากที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จัก ได้แก่ทุเรียนสาลิกากะปง ซึ่งถือเป็นสินค้าทางการเกษตรตัวแรกของจังหวัดพังงา ที่จะได้รับเครื่องหมาย GI และมังคุดทิพย์จังหวัดพังงา อีกทั้งผลไม้อื่นๆ หลากหลายชนิดสร้างรายได้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี และยังสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดียิ่งด้วยซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาที่พยายามผลักดันให้จังหวัดพังงา พัฒนาไปในทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล

การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และอำเภอกะปงได้ร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเกษตรกรในพื้นที่จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกะปง นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและร่วมด้วยช่วยกัน สร้างกิจกรรมเพื่อเป็นช่องทางให้เกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้มีแหล่งจำหน่ายพบปะ เลือกซื้อผลไม้ทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาและยกระดับสินค้าทางการเกษตร รวมถึงการสร้างรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกร และประชาชนทั่วไป อันจะส่งผลแก่การพัฒนาจังหวัดพังงาอันเป็นภาพรวม

ทางด้านนายธรรมเนียม บำรุง นายอำเภอกะปง กล่าวว่า ในนามของอำเภอกะปง และทุกภาคส่วนพร้อมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้มีการประชุมหารือกันในการจัดหาพื้นที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีข้อสรุป ที่ ณ บริเวณหนองค้างคาว ปลายวา ซึ่งเป็นรอยต่อ ระหว่างอำเภอกะปง และอำเภอตะกั่วป่า ซึ่งเป็นCenter หรือจุดศูนย์กลาง และเป็นสถานที่ที่มีบริเวณกว้างขว้างและเพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวชมในบริเวณงานจึงขอเชิญชวนแจ้งทุกท่านมาร่วมงานเทศกาลผลไม้และของดีของอำเภอกะปง ณ บริเวณหนองน้ำค้างคาวปลายวาคาเฟ่ ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา ระหว่างวันที่ 14-16 มิ.ย.67 นี้โดยทั่วกัน

ภาพข่าว
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา