รมว.ธรรมนัส สั่งด่วน เร่งซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาทรุด

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา หลังจากที่พนังคอนกรีตป้องกันตลิ่ง บริเวณวัดเชิงเลน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เกิดการทรุดตัวลง ได้สั่งกรมชลประทาน กำชับผู้รับจ้างเร่งซ่อมแซมเป็นการด่วน เพื่อลดปัญหาน้ำซึมเข้าสู่พื้นที่วัดและชุมชนริมตลิ่ง

บ่ายวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่ง บริเวณวัดเชิงเลน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังเกิดการทรุดตัวลง โดยมีนายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่า พนังป้องกันตลิ่งดังกล่าวเกิดการทรุดตัวเป็นระยะทาง 75 เมตร ซึ่งกรมชลประทานไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุการทรุดตัว พร้อมหาแนวทางในการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนแล้ว ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะกำชับให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการนำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปซ่อมแซม โดยการใช้เหล็กเข็มพืด (Sheet plie) เสริมความมั่นคงแข็งแรงของตลิ่งตลอดแนว เพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ก่อนที่ฤดูน้ำหลากจะมาถึง พร้อมเร่งหาแนวทางซ่อมแซมให้มีความมั่นคงแข็งแรงถาวรต่อไป