วธ.เปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบ ชุมชนปากน้ำชุมพร ชวนสัมผัสพหุวัฒนธรรมไทย-จีน-เมียนมา เข้าวัด ไหว้พระเสริมสิริมงคล รับพลังมังกร 5 ธาตุ ลุยตกหมึก-พายเรือคายัค สนุกครบรส ณ ชุมชนแห่งนี้

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมบ้านปากน้ำชุมพร โดยมีนางรักชนก โคจรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ นายอำเภอเมืองชุมพร นายอธิวัส ทรรศปณะวิภาส นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร วัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ พี่น้องชาวชุมชนคุณธรรม บ้านปากน้ำชุมพร แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ในโอกาสนี้ ก่อนเริ่มพิธีเปิด ประธานและคณะได้ร่วมสัมผัสชุมชนผ่านกิจกรรม ประกอบด้วย กราบสักการะพระประธานในอุโบสถวัดปากน้ำชุมพร สักการะพระครูศรีธรรมวิเทศ เจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร เจ้าอาวาสวัดปากน้ำชุมพร ณ อุโบสถวัดปากน้ำชุมพร สนทนาธรรม สักการะหลวงพ่อโตที่ประดิษฐานอยู่ในวิหาร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพลังมังกร 5 ธาตุ ณ โรงเจรักศีลธรรม สักการะเจ้าแม่มัทรี ณ ศาลเจ้าแม่มัทรี ณ บริเวณชายหาดปากน้ำชุมพร ร่วมขบวนแห่ผ้าห่มมาลิกเจดีย์ประกอบพิธีแห่ผ้าห่มมาลิกเจดีย์ (จำลอง)

จากนั้นเข้าสู่พิธีเปิด ชาวชุมชนได้จัดการแสดง โนราเล่าเรื่องเมืองปากน้ำ การแสดงชุด สาวปากใต้ รักชุมพร หลงชุมพร อย่างสวยงาม ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม บ้านปากน้ำชุมพรและชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

นางโชติกา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยการยกระดับชุมชนคุณธรรมฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้โครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยในวันนี้ วธ. ขอแสดงความยินดีกับ “ชุมชนคุณธรรมบ้านปากน้ำชุมพร” ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 10 สุดยอดชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2566 นับเป็นชุมชนที่มีศักยภาพมีคุณภาพ และมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ สามารถต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน มีผู้นำ “พลังบวร” และเครือข่ายในการขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความสุข มีความรักสามัคคีมีการอนุรักษ์สืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนในการผนึกกำลังกันขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

“ชุมชนคุณธรรมบ้านปากน้ำชุมพร” เป็นชุมชนเก่าแก่ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างยาวนาน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีของชาวบ้านมาที่นี่แล้วพลาดไม่ได้ คือ ต้องไปชิมชาร้อนทานคู่กับขนมจีบ ที่ร้านไทยเฮง บริเวณด้านข้างตลาดสดปากน้ำชุมพร เข้าวัดปากน้ำชุมพร กราบไหว้พระพุทธรูปโบราณ ภายในมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ขุดพบในสมัยก่อตั้งวัด และบริเวณหน้าวัดจะได้พบกับโบสถ์น้อยมีหลวงพ่อโต ที่ชาวบ้านเลื่อมใสประดิษฐานอยู่ ด้านสายมูเตลู ขอแนะนำให้ไปที่โรงเจรักศีลธรรม ซึ่งเปรียบเสมือนท้องมังกรทอง เป็นจุดรับพลังมังกร 5 ธาตุช่วยปัดเป่าสิ่งเลวร้าย และในช่วงเทศกาลกินเจของทุกปีชาวปากน้ำทุกคนจะกลับมากินเจที่นี่ นอกจากนี้ ภายในชุมชนมีเจดีย์ชเวดากองจำลอง สร้างโดยพี่น้องชาวเมียนมา จุดชมวิวเขามัทรี จุดรับพลังงานมังกรอีกหนึ่งจุด เป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางมหาราชลีลา สำหรับเมนูเด็ดห้ามพลาด คือ แกงส้มปลากกะพงยอดมะพร้าว และปลาหมึกไข่ผัดหวาน นอกจากนี้สามารถเดินทางไปเกาะมัตโพน ชมโบราณสถาน ซึ่งบนยอดเขามีโบราณสถานเจดีย์ ชื่อมาลิกเจดีย์ ซึ่งทุกปีจะมีประเพณีของพระองค์พระมาลิกเจดีย์ และที่นี่ยังมีการแสดงบาสโลปของคนในชุมชน และการแสดงของพี่น้องชาวเมียนมาในทุกเทศกาลด้วย สำหรับชุมชนแห่งนี้มีปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาชุมชน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน และมีนักเล่าเรื่องชุมชน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาสัมผัสชุมชนกันอีกด้วย

อีกทั้งยังมีกิจกรรมหาหอยพู่กันในบริเวณใกล้ๆที่พัก และสามารถนำมาให้โฮมสเตย์ประกอบอาหารในมื้อเย็นทานได้อีกด้วย มีกิจกรรมพายเรือคายัค ล่องเรือกลางทะเล ทำกิจกรรมตกหมึก กิจกรรมนี้ใครที่มาลองต้องหลงรักทะเลชุมพรอย่างแน่นอน ชวนทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านสัมผัสวิถีชีวิต กิจกรรมลองผ่าหมึก ตากหมึก ซึ่งเป็นอาชีพสร้างรายได้หลักให้กับคนในชุมชน และชมการแกะปูการต้มปู การแกะเนื้อปูเน้นๆ ภายในชุมชนมีธนาคารปูม้ากลุ่มชุมชนปากน้ำชุมพร พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้ความรู้ต่างๆ และอีกอาชีพหลักของคนในชุมชน คือ การทำแพปลา แล่ปลา เพื่อส่งขายไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก่อนกลับบ้านอย่าลืมแวะร้านเจียฟาร์มซื้อของฝากติดไม้ติดมือ จำหน่ายของฝากที่ระลึกผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรมากมายอีกด้วย